Tavaramerkit

Lue huolellisesti nämä ohjeet ja ehdot ennen kuin käytät Ruukin tavaramerkkejä.

Yleistä

Brändinimi Ruukki, slogan More With Metals ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Ruukki) tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ruukin tavaramerkit ovat immateriaaliomaisuutta ja ne voidaan katsoa yrityksen tärkeiksi ja arvokkaiksi omaisuuksiksi.

Lue huolellisesti seuraavat Ruukin tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä kertovat ohjeet. Nämä ohjeet koskevat Ruukin työntekijöitä, asiakkaita, lisenssinhaltijoita ja muita kolmansia osapuolia, jotka käyttävät Ruukin tavaramerkkejä. 

Ruukin logon ja tuotenimien käyttöä koskevat ohjeet

Voit viitata Ruukkiin ja sen tuotteisiin ja palveluihin niihin liitetyillä tavaramerkeillä, kunhan viittaukset ovat todenmukaisia, oikeudenmukaisia ja ne eivät ole harhaanjohtavia ja noudattavat näitä ohjeita, joita Ruukki voi muuttaa ajoittain oman harkintansa mukaan. Ruukin tuotenimiä tai logoa ei saa koskaan yhdistää muihin tuotenimiin, palvelunimiin, tavaramerkkeihin, logoihin tai yritysnimiin. Merkkien tai logojen käyttäminen, jotka ovat hämäävän samankaltaisia Ruukin merkkien ja logojen kanssa, on kielletty.

Ruukin logon käyttäminen

Ruukki on rajoittanut Ruukin logon käytön vain tiettyihin kumppaneihin, joille Ruukki on myöntänyt lisenssin tai kirjallisen suostumuksen. Jos olet Ruukin logon lisenssinhaltija, noudata lisenssisopimuksen solmimisen jälkeen sinulle toimitettuja ohjeita.

Jos et ole Ruukin logon lisenssinhaltija, voit käyttää Ruukki-nimeä tekstissä, kun viittaat tuotteiden alkuperään. Huomioi, että tavaramerkkisymboleita ® ja ™ ei tule koskaan käyttää Ruukki-nimen kanssa.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan Ruukin logon käyttöoikeuden, ota yhteys Kati Hietaniemeen Intellectual Property Rights -tiimissä tai paikalliseen myyjään. 

Ruukin tuotenimien käyttäminen

Seuraavat säännöt koskevat Ruukin tuotenimiä, jotka ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

  • Tavaramerkkisymboleita ® tai ™ käytetään Ruukin tuotenimien kanssa sen perusteella, onko merkki rekisteröity tai käytössä kyseisellä alueella. Ota yhteys paikalliseen myyjään tai Ruukin Intellectual Property Rights-tiimiin ja varmista, mitä symbolia tulee käyttää.
  • Käytä aina tavaramerkkiä adjektiivina substantiivin lisänä. Älä käytä tavaramerkkiä substantiivina. Älä tee tavaramerkistä monikkoa tai genetiiviä. 
  • Kirjoita tavaramerkit aina latinalaisilla kirjaimilla. Älä yhdistä tavaramerkkejä muiden tavaramerkkien tai nimien kanssa. 
  • Jos mahdollista, seuraava tekijänoikeuslauseke tulee lisätä markkinointimateriaaleihin: Tuotenimet “Ruukki, Rautaruukki ja Ruukki ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.” 
  • Älä lisää Ruukin tavaramerkkejä tuotteisiin painamalla tai muutoin. 

Vanhat brändi- ja yritysnimet

Ruukin vanhat brändinimet, kuten Rannila ja Gasell, ovat Ruukin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Suomessa ja muissa maissa. Näitä nimiä ei tule kuitenkaan enää käyttää, kun viitataan Ruukkiin, sen tytäryhtiöihin tai tuotteisiin.